Đêm Liveshow 4 2013 tập 12 ngày 17/8 đã được công bố với 3 thí sinh được nhiều bình chọn nhất của các đội. Đội Thanh Bùi với thí sinh Trần Ngọc Duy, đội Hồ Hoài Anh với thí sinh Nguyễn Quang Anh, và cuối cùng đội Hiền Thục chính là Phương Mỹ Chi.